HaV:s generaldirektör kommer till Umeå den 25 oktober

Vill du träffa Havs-och Vattenmyndighetens nya generaldirektör Jakob Granit? Är du intresserad av att ta del av senaste nytt och delta i diskussionerna kring vattenverksamhetsutredningen, vattenkraftspolitiken, och skogspolitiken? Vill du träffa vattenexperter, eller personer som har praktiskt erfarenhet av vattensamverkan på flera olika plan?  Har du något eget vattenprojekt att berätta om med hjälp av en poster*?

DÅ kan Vattendagarna/Vattenorganisationernas riksmöte troligen vara intressant för dig! Detta möte hålls i Umeå den 25-27 oktober.

Anmälningstiden för tidig anmälan (=lägre pris) går dessutom snart ut (16/9): så passa på att anmäla dig IDAG!

DÄRTILL FINNS FORTFARANDE (9 sept) KRAFTIGT RABATTERADE BILJETTER FÖR IDEELLA! Observera att ideella representanter kopplade till  vattenråd kan få kraftigt reducerat pris för konferensen. Dessa biljetter finns fortfarande kvar i begränsat antal (besked om det reducerade priset kommer att ges så snart som möjligt efter anmälan, och får man inte det reducerade priset, kan man välja att inte delta, eller betala fullt pris).

* Alla deltagare erbjuds plats för en poster i standardstorlek. Så passa gärna på att visa upp vad just Du gör!

Vattendagarna och Vattenorganisationernas riksmöte

Markering_053Registreringen har nu öppnat för anmälan till Vattendagarna och Vattenorganisationernas riksmöte som hålls i Umeå i höst.

Observera att ideella representanter kopplade till  vattenråd kan få kraftigt reducerat pris för konferensen. Dessa biljetter finns dock i begränsat antal, vilket gör att det kan komma att ske ett urval bland dem som kryssar för det alternativet (besked om det reducerade priset kommer att ges innan den 1 september. Får man inte det reducerade priset, kan man välja att inte delta, eller betala fullt pris).

Markering_054

 

Påminnelse: Rickleå-exkursion på fredag

Glöm inte att anmäla dig till exkursionen på fredag!

(Redan nu är många anmälda, med människor som representerar Robertsfors och Skellefteå kommuner, fiskevårdsområden och privata intressen, Älvräddarna, Storskogsbruket, Skellefteå kraft, Skogsstyrelsen, och åtminstone två avdelningar på Länsstyrelsen)

Debatten kring miljöanpassning av vattenkraft

Vetenskapsradion har nyligen — med fokus på  svenska vattendrag — belyst vattenkraftens påverkan på fiskbestånd, och exempel på miljöanpassning av vattenkraftverk:

Argumenten kring att de högre miljökraven försvårar elproduktionen mer än värdet av fiske och god vattenstatus, belystes dock inte just denna gång, men kanske kommer det radio även om det så småningom. Tills dess kan man t.ex. följa den polariserade debatt som bland annat förts av Birger Schlaug och Vattenfalls Claes Hedenström.

Reduktionsfiske testas den 14 maj i Mellanbygden

I övergödda sjöar kan bestånden av karpfiskar (främst brax och mört när det gäller Mellanbygden) bli så stora att de fosforrika sedimenten rörs upp i så stor omfattning att algblomningarna ökar. Att ”bara” stoppa införseln av fosfor hjälper därför oftast inte som enda åtgärd. En dyr metod mot detta dilemma är att spruta in aluminium i sedimenten så att fosfor övergår i icke-löslig form. Förutom det finns dock idag klara belägg för att  algblomningar också kan minskas genom att helt enkelt reducera bestånden av karpfiskar genom riktat fiske.

För den som är intresserad av denna typ av metod i praktiken inbjuder arbetsgruppen för Uttersjöträsket (norr om Lövånger) alla intresserade att delta vid deras första försök med reduktionsfiske:

Markering_925