Samverkansprojekt Rickleån

AKTUELLT JUST NU

Detta har hänt

Kortfattat om Samverkansprojekt Rickleån:

Projektet leds av Länsstyrelsen i Västerbotten, och genomförs i samverkan med Skellefteå kommun, Robertsfors kommun och Mellanbygdens vattenråd. Syftet är att genom dialog och samverkan lyfta frågan hur olika aktörer gemensamt inom Rickleåns avrinningsområde kan arbeta för att uppfylla normen ”God ekologisk status” i vattnet.

Nyttjandet av vattnet är centralt för våra älvdalar och erbjuder möjligheter för både rekreation och näringsverksamheter. Genom dialog med allmänhet, näringsidkare, politiker och andra intressenter fångar projektet upp olika perspektiv på behoven kopplade till både själva Rickleån, och övriga delar av det vattensystem som utgör Rickleåns avrinningsområde.

Vad kan utvecklas, vad ska bevaras och vilka möjligheter till landsbygdsutveckling finns i och kring vattnen?

Första delen i projektet är en dialog kring dessa frågor. Med de olika svaren/visionerna som underlag fortsätter sedan projektet med konkreta samverkansdiskussioner kring åtgärder som ska leda till ”God ekologisk status”.

Kontakt:

Mattias Sundqvist, Länsstyrelsen, projektledare
mattias.sundqvist (snabel-a) lansstyrelsen.se, 010-225 43 63

Johannes Lindberg, Skellefteå kommun/Fritid, Friluftssamordnare
johannes.lindberg (snabel-a) skelleftea.se, 070 282 18 58

Jan Åberg, Mellanbygdens vattenråd, naturgeograf och kontaktperson för vattenrådet.
kontaktinfo finns via denna sida

Annonser